Моніторингово-аналітична група «Цифра»

Неурядова громадська організація, чиєю першочерговою ціллю є зміцнення демократичних інститутів в Україні через системне вивчення, розробку та адаптацію ефективних механізмів врядування. Група заснована у Львові, працює у форматі аналітичного центру. Місія: генерація нових змістів та сенсів через критичне осмислення реальності


Цінності

Відкритість та прозорість

Нам залежить на тому, щоб діяльність організації здійснювалась відкрито та прозоро. Однак, відкритість та прозорість є не самоціллю, а інструментами збереження довіри до організації.

Професіоналізм

Для нас важливо, щоб результати нашої роботи відповідали найвищим професійним стандартам. Для цього ми постійно вдосконалюємо методологію наших досліджень, інвестуємо у професійний розвиток нашої команди.

Інноваційність

Ми розуміємо особливість викликів, які стоять перед аналітичними центрами в умовах збільшення об’ємів інформації та відкритих даних. За цих умов інноваційність стає основним критерієм оцінки успішності організації.

Відповідальність

Ми відчуваємо і несемо відповідальність за те, що робимо. Це допомагає нам визнавати власні помилки, працювати над їхнім виправленням і вдосконалюватись.

Довіра та доброчесність

Ми вважаємо довіру – як всередині команди, так і до організації – нашою основною цінністю. Більшість з того, що вдалось реалізувати організації за цей час, стало можливим завдяки нашій довірі і довірі до нас.

Взаємодопомога

Без взаємної допомоги та підтримки нам було б набагато важче реалізовувати наші плани та проекти. Тому ми культивуємо принцип взаємодопомоги як всередині організації, так і у відносинах з нашими партнерами.


Діяльність

Кількісні та
якісні дослідження

Основним напрямком діяльності МАГ «ЦИФРА» є дослідження соціально-політичних процесів в Україні та за кордоном. Вивчаючи політичні феномени, організація розвиває та вдосконалює існуючі, а також розробляє альтернативні дослідницькі інструменти. У своїй роботі експерти організації використовують якісні та кількісні методи дослідження.

Просвітницька
діяльність

Просвітницька робота є одним із пріоритетних напрямків діяльності МАГ «ЦИФРА». Організація проводить відкриті заходи – лекції, семінари, навчання – на яких знайомить цільові аудиторії з результатами власних досліджень та аналізу. Також, починаючи з 2016 року МАГ «ЦИФРА» систематично організовує академічні візити в Україну науковців з університетів США та Канади.

Міжнародне спостереження за виборами

З 2014 року МАГ “ЦИФРА” організувала вісімнадцять міжнародних місій спостереження за виборами в країнах Східної, Західної Європи, а також у США. Завдяки цьому досвіду організація розвинула експертизу щодо міжнародних стандартів та практик проведення виборів. Здобуті знання використовуються у просвітницьких цілях, а також з метою вироблення рішень щодо покращення якості та доброчесності українських виборів.


Команда

 • pp-1
 • Назар Бойко
 • Керівник
 • nazarboyko83@gmail.com
 • pp-4
 • Роман Свердан
 • IT Керівник
 • romansverdan@gmail.com
 • pp-5
 • Тетяна Лукеря
 • Cоціолог
 • tetyanalukeria@gmail.com
 • oleksandr
 • Олександр Тирон
 • Менеджер з комунікації
 • office.cifragroup@gmail.com

Партнери