Парламентські вибори 2012

Опис

Виборчий процес – це сукупність виборчих процедур, які здійснюються суб’єктами – виборцями, виборчими комісіями, політичними партіями, кандидатами у депутати, спостерігачами – відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України». Одним з етапів виборчого процесу є утворення виборчих комісій – окружних та дільничних.

Відповідно до Закону та офіційних даних у день голосування 28 жовтня 2012 року працюватиме 225 окружних виборчих комісій та 33 757 дільничних виборчих комісій.

До роботи в комісіях будуть залучені сотні тисяч громадян, які, власне, і виконуватимуть найбільший об’єм адміністративної роботи перед та у день голосування. З огляду на це, особливої ваги набуває аналіз процесів, які відбуваються навколо адміністрування виборів. А саме, процесу формування окружних та дільничних виборчих комісій, визначення їх керівного складу, відкликання суб’єктами виборчого процесу членів комісій і проведення наступних замін etc.

Попередній досвід адміністрування виборів в Україні свідчить на користь того, що у вітчизняному виборчому процесі присутні практики, які негативно впливають на роботу виборчих комісій. Однією з таких практик є процес масштабних ротацій членів виборчкомів: протягом короткого часу персональні склади комісій зазнають змін на рівні 50%, а то й більше. Оскільки абсолютна більшість таких замін не є обгрунтованою, виникає необхідність дослідження цієї практики з тим, щоб дати відповіді на такі запитання:

– чим можна пояснити масовість замін членів окружних та дільничних виборчих комісій;

– чому одні суб’єкти проводять декілька замін, а інші – тотально замінюють членів комісій;

– яким чином заміни членів впливають на загальну якість роботи комісій;

– чи мають масштабні заміни членів комісій безпосередній вплив на результати голосування.

 

Пошук відповідей на ці та інші запитання вимагає здійснення послідовного і систематичного моніторингу процесу створення та функціонування виборчих комісій. Такий моніторинг забезпечить не лише адекватні пояснення та інтерпритації, але й дозволить виробити конкретні рекомендації щодо вирішення однієї з найбільших проблем у системі адміністрування виборів в Україні.

 

Дані

Дослідження виборчої адміністрації – створення і функціонування окружних та дільничних виборчих комісій – передбачає агрегацію, обробку та аналіз значних об’ємів кількісних даних. З цією метою МАГ «Цифра» розробила та апробувала власну методологію, яка дозволяє систематично і швидко збирати та опрацьовувати дані.

Основними джерелами одержання інформації є офіційний веб-сайт Центральної виборчої комісії України (www.cvk.org.ua), на якому оприлюднюються дані, необхідні для відслідковування формування та зміни персональних складів окружних виборчих комісій. Інформацію щодо проведення замін на рівні дільничних виборчих комісій «Цифра» одержує безпосередньо в окружкомах. Такий збір інформації відбувається один раз на декілька днів з тим, щоб прослідкувати масштаби та динаміку змін членів дільничних виборчих комісій.

На даному етапі здійснення дослідження особливої ваги набуває рівень та якість співпраці МАГ «Цифра» з окружними виборчими комісіями – особливо з керівним складом ОВК. Адже саме ці члени комісій вирішують надавати чи не надавати потрібну для дослідження інформацію на постійній основі.

 

Результати

В результаті жеребкування 23 суб’єкти виборчого процесу одержали квоти на формування 225 Окружних виборчих комісій. З цієї кількості п’ять суб’єктів – фракції політичних партій у Верховній Раді України – автоматично, поза конкурсом одержали право на делегування по одному члену в кожну з ОВК. Графік демонструє кількісний розподіл квот в ОВК між усіма суб’єктами виборчого процесу.

 

У ході виборчого процесу персональні склади окружних виборчих комісій зазнали суттєвих змін. Абсолютна більшість суб’єктів виборчого процесу, що брали участь у формуванні ОВК, скористались нормою закону, яка надавала їм можливість відкликати і, відповідно, замінювати своїх членів окружкомів. Графік ілюструє кількість таких замін, здійснених різними суб’єктами виборчого процесу. Деякі політичні партії, замінивши усіх без виключення членів ОВК, проводили також наступні заміни уже замінених членів комісій. До таких партій належать: «Русь Єдина», «Братство», «Руський блок», «Руська єдність», «Союз анархістів України», «Єдина Родина». Порівняно з політичними партіями, парламентські фракції проводили менше заімн своїх членів ОВК.

 

Протягом майже двох місяців функціонування окружних виборчих комісій Центральна виборча комісія зареєструвала і оприлюднила більше 40 постанов з додатками щодо проведення замін членів ОВК. Графік демонструє, що левова частка замін відбулась протягом першого тижня роботи ОВК. Це може свідчити на користь того, що деякі суб’єкти виборчого процесу, які замінили 100% членів ОВК від своїх первинних подань, є «технічними» суб’єктами, які передали свої квоти в ОВК іншим, реальним учасникам виборчого процесу.

 

  Протягом майже двох місяців роботи із 4 041 члена окружних виборчих комісій було замінено 2 349, що становить 58%. На особливу увагу заслуговує рівень проведених замін у керівних складах окружних виборчкомів. Так, було здійснено 81% замін голів ОВК (183 заміни), 71% секретарів ОВК (159 замін) та 58% замін заступників голів ОВК. Високі показники замін у кервному складі ОВК пояснюється пріоритетною роллю саме голів, їх заступників та секретарів в організації роботи ОВК.

 

Порівнявши персональні склади сучасних Окружних виборчих комісій із персональними складами Територіальних виборчих комісій ІІ туру президентських виборів 2010 р., ми визначили кількість членів ОВК, які два роки тому представляли у ТВК кандидата у президенти В.Ф.Януковича. Із 4041 члена ОВК 451 у 2010 році представляв у ТВК кандидата В.Ф.Януковича. 88 із 451 члена ОВК були подані, власне, фракцією Пратії Регіонів у ВРУ. Решта – 363 члени ОВК – були подані іншими суб’єктами виборчого процесу. Гафік демонструє кількість та розподіл таких членів ОВК відповідно до суб’Єктів виборчого процесу – політичних партій та фракцій.

 

Порівнявши персональні склади сучасних Окружних виборчих комісій із персональними складами Територіальних виборчих комісій ІІ туру президентських виборів 2010 р., ми визначили кількість членів ОВК, які два роки тому представляли у ТВК кандидата у президенти Ю.В.Тимошенко. Із 4041 члена ОВК 190 у 2010 році представляв у ТВК кандидата Ю.В.Тимошенко. 85 із 190 членів ОВК були подані, власне, фракцією БЮТ у ВРУ. Решта – 105 членів ОВК – були подані іншими суб’єктами виборчого процесу. Гафік демонструє кількість та розподіл таких членів ОВК відповідно до суб’єктів виборчого процесу – політичних партій та фракцій.

 

 
У результаті моніторингу процесу формування та функціонування дільничних виборчих комісій у 115 одномандатному виборчому окрузі (м. Львів), МАГ «Цифра» відслідковувала ротації у персональних складах ДВК. Графік демонструє кількість замін у динаміці – станом на 2 та 19 жовтня 2012 року – в залежності від суб’єктів виборчого процесу – парламентський фракцій, політичних партій та кандидатів по мажоритарному виборчому округу.

 


У результаті моніторингу процесу формування та функціонування дільничних виборчих комісій у 116 одномандатному виборчому окрузі (м. Львів), МАГ «Цифра» відслідковувала ротації у персональних складах ДВК. Графік демонструє кількість замін у динаміці – станом на 2 та 19 жовтня 2012 року – в залежності від суб’єктів виборчого процесу – парламентський фракцій, політичних партій та кандидатів по мажоритарному виборчому округу.

 


У результаті моніторингу процесу формування та функціонування дільничних виборчих комісій у 117 одномандатному виборчому окрузі (м. Львів), МАГ «Цифра» відслідковувала ротації у персональних складах ДВК. Графік демонструє кількість замін у динаміці – станом на 2 та 22 жовтня 2012 року – в залежності від суб’єктів виборчого процесу – парламентський фракцій, політичних партій та кандидатів по мажоритарному виборчому округу.

 

 
У результаті моніторингу процесу формування та функціонування дільничних виборчих комісій у 118 одномандатному виборчому окрузі (м. Львів), МАГ «Цифра» відслідковувала ротації у персональних складах ДВК. Графік демонструє кількість замін у динаміці – станом на 2 та 21 жовтня 2012 року – в залежності від суб’єктів виборчого процесу – парламентський фракцій, політичних партій та кандидатів по мажоритарному виборчому округу.

 

 
Графік демонструє кількість замін у дільничних виборчих комісіях №115 та №116 – відповідно голів, заступників голів, секретарів та членів ДВК. Дані засвідчують, що у ДВК цих округів було здійснено замін членів ДВК на рівні 50%.

 


Графік демонструє кількість замін у дільничних виборчих комісіях №117 та №118 – відповідно голів, заступників голів, секретарів та членів ДВК. Дані засвідчують, що у ДВК цих округів було здійснено замін членів ДВК на рівні 50%. Лідером із замін у керівному складі ДВК є одномандатний виборчий округ №118.