Литовські уроки. День голосування

photo1

Голосування проводиться з сьомої до двадцятої години у приміщенні, визначеному дільничною виборчою комісією. Виборець голосує на тій виборчій дільниці, у списки виборців якої він включений. Але є можливість в межах округу проголосувати на будь-якій дільниці.
Приміщення для голосування

Приміщення для голосування на виборчій дільниці повинно бути повністю підготовлене до виборів не пізніше ніж за дванадцять годин до початку голосування. До цього строку ДВК повинна зробити підрахунок всіх виборчих бюлетенів, що надійшли з окружної виборчої комісії, і скласти відповідний акт. Закон не передбачає складних обрядів і церемоній, пов’язаних з перерахуванням бюлетенів. Всі бюлетені мають однаковий формат (А4), скріплені в блокноти по 100 аркушів, відрізняються змістом і кольором. Кількість бюлетенів визначає сама ДВК – зазвичай це 70-80% від числа виборців на дільниці. Як сказав один голова комісії: «Можна було б і чотири тисячі замовити, але нести важко».

У приміщенні для голосування повинна бути скринька для голосування, кабіни для таємного голосування, у яких виборець зміг би таємно заповнити виборчі бюлетені. У цьому «сезоні» використовувались кабіни, закриті з трьох сторін. Для особливо недовірливих виборців обладнувалася одна кабінка з фіранкою. Що стосується скриньок для голосування, то моделей використовується неймовірна кількість.

photo2

Фактично, кожна дільниця має якусь свою унікальну конструкцію, виконану із чого завгодно, що було в господарстві під рукою.

photo3
photo4

У приміщенні для голосування можуть бути вивішені виготовлені Головною Виборчою Комісією матеріали передвиборної агітації та інформаційні матеріали для виборців. Крім того, повинні бути вивішені списки кандидатів, яких обирають в багатомандатному виборчому окрузі та виборчі плакати кандидатів, що обираються в одномандатному виборчому окрузі.

У приміщенні для голосування, суміжних з ним приміщеннях (коридорах) і на відстані 50 метрів навколо будинку, у якому знаходиться приміщення для голосування, повинні бути усунуті матеріали передвиборної агітації, за винятком матеріалів, виготовлених Головною Виборчою Комісією. На решті території білборди, плакати, листівки та інші агітматеріали вільно залишається на своїх місцях.

photo5

Також, до дня голосування повинні бути підготовлені робочі місця для членів виборчої комісії та місця для спостерігачів. Підготовлене приміщення для голосування закривається, опечатується, здається під охорону поліції, про що голова дільничної виборчої комісії повідомляє в ОВК.

Спостерігачі

Партії та кандидати мають право призначити не більш ніж двох спостерігачів за ходом виборів на кожній виборчій дільниці. Спостерігачем є особа, що має посвідчення встановленого ГВК зразка. Він має право спостерігати за ходом виборів на території відповідного виборчого округу або дільниць, зазначених в його посвідченні.

Посвідчення спостерігача видається:

1) Головною Виборчою Комісією – для спостереження за ходом виборів на всій території Литовської Республіки, у дипломатичних представництвах і консульських установах або тільки в конкретних виборчих округах, дільницях за поданням міністра закордонних справ, Президента або уповноваженої ним особи, за клопотанням осіб, що представляють іноземні держави або міжнародні інституції, а також на власний розсуд;

2) окружною виборчою комісією – для спостереження за ходом виборів на всій території відповідного виборчого округу, на одній або декількох виборчих дільницях громадянам Литовської Республіки, що старші 18 років за поданням кандидата або клопотанням місцевого відділення партії, у якому повинні бути зазначені прізвище, ім’я особи, її особистий код, найменування виборчої дільниці (дільниць).

Реєстрація міжнародних спостерігачів і видача їм посвідчень здійснюються ГВК.

Забороняється призначати спостерігачами старост і заступників старост на тих виборчих дільницях, які перебувають на території їх староств. Інших обмежень Закон не встановлює.

Фото- та відеозйомку спостерігачі можуть робити зі свого місця. Якщо потрібні переміщення по території дільниці, використання освітлювальної техніки, штативів або організація прямої трансляції, то необхідним є дозвіл голови ДВК.

Голосування

У день виборів кворум для ДВК становить 3/5 членів дільничної виборчої комісії. До відкриття приміщення для голосування для виборців в ньому можуть перебувати тільки члени виборчої комісії, спостерігачі та черговий поліцейський. Треба відзначити, що поліція в приміщенні для голосування відсутня. Поліцейські патрулюють територію декількох дільниць, періодично відвідуючи комісії, щоб поцікавитися ходом процесу голосування, побалакати або проголосувати.

photo6

Голова разом з іншими членами комісії перевіряє, чи порожня скринька для голосування та опечатує її. Після того, як дільнична виборча комісія встановлює, що приміщення для голосування обладнане відповідно до встановлених вимог, голова дільничної виборчої комісії заносить загальну кількість бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією з окружної виборчої комісії до протоколу підрахунку голосів, завіряє печаткою виборчі бюлетені, роздає список виборців і видає виборчі бюлетені членам комісії. Печатка являє собою чотирикутний «штампик», схожий на прикордонний. Число виданих кожному члену комісії виборчих бюлетенів заноситься до протоколу підрахунку голосів на виборчій дільниці. Після цього голова відкриває для виборців приміщення для голосування, повідомляючи в такий спосіб про початок голосування.

photo7

Біля входу в приміщення для голосування виборець пред’являє члену дільничної виборчої комісії (зазвичай це голова або секретар комісії) паспорт або інший документ, що посвідчує його особу, а також може пред’явити картку виборця. В електронному списку виборців по виборчих дільницях, які за допомогою засобів електронного зв’язку підключені до електронного реєстру виборців, вказується, що виборець прибув для голосування.

Після того як член комісії встановить, що виборець прибув на дільницю, він вручає виборцю листок про прибуття (талон), завірений печаткою, у якому вказується, який за рахунком виборець прибув для голосування і вказує члена комісії, до якого треба звернутися для отримання виборчого бюлетеня. Чудова, потрібно сказати, ідея. У будь-який момент можна дізнатись явку, не перераховуючи контрольних талонів.

Якщо виборець, який прибув у приміщення для голосування, не має необхідних документів або незрозуміло, чи включений він у список виборців на саме цій дільниці, член комісії не видає йому листок про прибуття, а, натомість, дає йому гостьовий листок і скеровує його до голови комісії або до його заступника для з’ясування обставин. Якщо двоє «понятих» – включені в список виборців на даній виборчій дільниці громадяни Литви – у письмовому вигляді засвідчать його особу, то такого виборця допустять до голосування. Такі місцеві звичаї.

Завдяки наявності доступу до електронного реєстру виборців виборець може проголосувати на будь-якій дільниці свого округу. Однак, в іншому окрузі проголосувати він не може проголосувати навіть в багатомандатному окрузі, що дивує.

Член комісії, якому доручена видача бюлетенів, знаходить у списку виборців прізвище виборця та забирає в нього листок прибуття. Після того, як виборець і член комісії, що видає виборчі бюлетені, розписуються в списку виборців, виборцеві видаються бюлетені – один для одномандатного виборчого округу й один для багатомандатного. Листок прибуття виборцеві не повертається. При голосуванні поштою, достроковому голосуванні або голосуванні вдома в картці виборця робиться позначка про видачу бюлетенів і картка виборця повертається виборцеві. Потрібно зауважити, що в списках виборців ім’я та прізвище виборця дублюються наприкінці рядка в переверненому вигляді. Дуже зручно – не потрібно перевертати список для підпису виборця.

photo8

Голосування за іншого виборця забороняється (крім допомоги виборцям з обмеженими можливостями). Член комісії, що видав бюлетень незаконно, несе відповідальність згідно законодавства. Такі випадки бувають.

Після одержання виборчих бюлетенів виборець направляється в кабіну для голосування, де їх заповнює. Заповнення бюлетенів поза кабіною забороняється, але також трапляється.

У бюлетені одномандатного виборчого округу виборець відзначає прізвище того кандидата в члени Сейму, за якого він голосує «за».

У бюлетені багатомандатного виборчого округу виборець відзначає той список кандидатів, за який він голосує «за», і, висловлюючи свою думку щодо включених у цей список кандидатів, у спеціально визначених для цього полях бюлетеня ставить виборчі номери п’яти обраних кандидатів із цього списку. У такий спосіб за цих кандидатів подаються преференційні голоси. Якщо виборчий номер того ж кандидата внесений у бюлетень два або більше разів, даному кандидату зараховується тільки один голос переваги. Якщо на підставі зроблених позначок не можна визначити волю виборця щодо виборчих номерів одного або більше кандидатів, вважається, що виборець не надав преференцій жодним кандидатам.

Заповнені виборчі бюлетені виборець особисто опускає в скриньку для голосування.

На прохання виборця помилково заповнений (зіпсований) бюлетень заміняється новим. Член виборчої комісії перекреслює зіпсований бюлетень, розписується на ньому і видає новий. Облік і зберігання зіпсованих бюлетенів здійснюються окремо. При підрахунку голосів зіпсовані бюлетені враховуються разом з невикористаними.

О двадцятій годині доступ у приміщення для голосування припиняється і проголосувати можуть лише виборці, які вже перебувають у приміщенні. Цікаво, що міф про те, що з приміщення після закінчення голосування нікого не можна випускати, живе і у Литві.

В день голосування пошта до одинадцятої години передає окружним комісіям конверти з бюлетенями виборців, які проголосували достроково. У ДВК ці конверти повинні бути розвезені до закінчення голосування.

photo9

Хороше

1. Звичайно, насамперед, доступ кожної дільничної комісії до електронного реєстру виборців. Це істотно спрощує життя як членам комісій, так і виборцям, і слугує досить надійним захистом від кратного голосування.

2. Можливість дільничної комісії самостійно визначати потрібну кількість бюлетенів. Це зменшує як витрати на друк бюлетенів, так і час на погашення невикористаних. Хоча останніх все одно залишається багато.

3. Бюлетені мають однаковий формат, скромний вигляд, транспортуються і зберігаються без особливих церемоній та охорони. Зручним також є їхнє брошурування в блокноти. Контрольні талони не губляться і не треба витрачати час на їхнє скріплення.

4. Зручна та продумана процедура голосування. Виборець на вході одержує талончик і знає до кого йти. Стовпотворіння в приміщенні немає, а черги, в основному, виникають на вході в приміщення.

5. У контрольних талонах бюлетенів не розписується ніхто. Ні виборець, ні член комісії. Виборець ставить підпис тільки один раз – у списку виборців.

6. Обмеження на фото- та відеозйомку, все-таки, позитивний момент. Ситуація, коли юрба журналістів з телевізійних каналів розставляє своє дорогоцінне обладнання там, де їм заманеться, виключена. І це правильно.

7. Цілком розумне рішення – поліцейське патрулювання замість чергування.

8. Видалення агітматеріалів тільки в радіусі 50 метрів від приміщення для голосування знімає масу непотрібних суперечок і конфліктів.

Погане

1. Програмне забезпечення. Основний потік виборців – з одинадцятої до п’ятнадцятої години. І саме в цей час система двічі «зависала», голосування зупинялося. Не кажучи вже про інцидент, який стався до дня голосування, коли система помилково видала персональні дані декількох тисяч виборців. З огляду на те, що на ПЗ було витрачено 5 млн. євро, результат мав би бути кращим.

2. На всіх дільницях тільки одна скринька для голосування. Що робити, якщо з нею раптом щось трапиться, не знає ніхто. Про розмаїття моделей скриньок я вже писав. Таким же є розмаїття способів їхнього пломбування.

3. Закон ніяк не обмежує кількість замін зіпсованого бюлетеня на новий. Потенційно це небезпечна ситуація.

4. Дуже недбале ставлення до бюлетенів і печаток у комісіях. Рідко в якій ДВК є сейф. Печатку голова носить у кишені. Майже як Макар Нагульнов.

5. Надто лояльне відношення до відсутності посвідчень особи. «Ми тут всі один одного знаємо».

6. Неможливість виборцю проголосувати в багатомандатному окрузі поза межами свого одномандатного округу. Зважаючи на наявність доступу кожної ДВК до реєстру виборців, забезпечити можливість для виборця реалізувати своє право на всій території багатомандатного округу не мало би становити проблему. Але проблема чомусь є.

Олександр Коновал, спостерігач МАГ “ЦИФРА”, Литва