Карти подань по округах та областях на членів двк від голів окружних виборчих комісій

Holova_ovk_obl Holova_ovk1

Згідно статті 24 Закону про вибори, «У разі якщо … не надійшли подання щодо складу дільничної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб становить менше дев’яти осіб, дільнична виборча комісія утворюється окружною виборчою комісією за поданням її голови на підставі пропозицій членів цієї комісії у кількості дев’яти осіб, з обов’язковим урахуванням усіх поданих кандидатур від кандидатів на пост Президента України».

Загалом голови Окружних виборчих комісій у 191 територіальному виборчому окрузі (інформація щодо 22 виборчих округів на момент створення ДВК була або відсутньою, або неповною) внесли 38 042 подань на членів ДВК.

На картах відображено співвідношення подань членів ДВК від голів окружкомів (в розрізі територіальних виборчих округів та областей). У відсотковому співвідношенні найбільше членів ДВК (36%) було докооптовано у 207 виборчому окрузі Чернівецької області (592 члена ДВК із 1642). У 16 округах усі ДВК були сформовані без подань від голів ОВК.

У розрізі областей найменше подань від голів ОВК було в Одеській, Волинській, Миколаївській областях. Найбільше – у Хмельницькій, Херсонській, Житомирській. Винятком є місто Київ. У всіх виборчих округах, розташованих в його межах, загалом від голів ОВК було внесено 0,6% подань на членів ДВК. Одним із можливих пояснень цьому є одночасне проведення у столиці із достроковими президентськими також і місцевих виборів.

MAPS OF PECs MEMBERS’ SUBMISSIONS FROM THE DISTRICT ELECTION COMMISSIONS’ CHAIRS AT THE LEVEL OF CONSTITUENCIES AND REGIONS

According to Article 24 of the Election Law “In case If … there were no submissions to the composition of the precinct election commission or the amount of the proposed submissions is less than nine persons, precinct election commission is formed by the District election commission on the proposal of its chairman on the basis of proposals from members of the District election commission in an amount of nine persons, with the mandatory inclusion of submissions from candidates for President of Ukraine”.

In general, the chairmen of the District election commissions in 191 territorial constituencies (information about 22 constituencies at the time of the PEC formation was either missing or incomplete) have submitted 38 042 PECs’ members.

The maps show the ratio of submissions of the PECs members from chairmen of DECs (in terms of territorial constituencies and regions). The largest percentage of PECs members (36%) were submitted in 207 constituency at Chernivtsi region (592 PECs’ members out of 1642). In 16 constituencies all PECs were formed without submissions from DEC chairmen.

Within the areas least PECs members from DEC chairmen were in Odessa, Volyn and Mykolaiv regions. Most of all – in Khmelnytsky, Kherson and Zhitomir. The exception is the city of Kyiv . In all the constituencies located within it, totally from DEC chairmen 0.6 % of submissions for PECs members were made. One possible explanation for this is the simultaneous holding in the capital of the early presidential and local elections as well .

.
.

Проект здійснюється за фінансової підтримки Міжнародної Фундації Виборчих Систем (IFES)